Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

BROSURA: ZAGOVARANJE USPOSTAVLJANJA ADEKVATNOG MODELA U...

w

Brosura: Zagovaranje uspostavljanja adekvatnog modela ucesca studenata/ica u procesu donosenja odluka i osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju

38 pages, pdf
 Download Back


Brosura: Zagovaranje uspostavljanja adekvatnog modela ucesca studenata/ica u procesu donosenja odluka i osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju
Publisher: Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS), BiH

Date: November 2005

Volume: 38 pages, pdf


Description


Zagovaranje (engl. advocacy) se može definirati kao praktična upotreba znanja u svrhe socijalnih promjena. Ove promjene mogu biti usmjerene ka državnim politikama, zakonima, procedurama ili ponekad prema samima sebi. Zagovaranje je, dakle, čin davanja podrške nekom pitanju i uvjeravanje nositelja/ica moći da trebaju djelovati kako bi podržali pitanje koje se zagovara.
Ova brošura je rezultat istinske želje ACIPS-a da kroz projekat “Kampanja zagovaranja uspostavljanja adekvatnog modela učešća studenata u procesu donošenja odluka i osiguranju kvaliteta u visokom obrazovanju” pomogne onima koji učestvuju u životu obrazovnih institucija u BiH i koji žele raditi na unaprijeđenju istih, kao i na promociji i zagovaranju većeg i kvalitetnijeg učešća studenata/ica u procesima odlučivanja.
Osim što sadrži objašnjenje pojmova zagovaranja i lobiranja, ova brošura također promovira studiju pod nazivom: “Adekvatan model učešća studenata u procesu donošenja odluka i osiguranju kvaliteta na Univerzitetu u Sarajevu” (januar, 2005. g.), koju je izradio ekspertski tim ACIPS-a, s ciljem da doprinese gore spomenutim reformama. Izradu studije financijski i tehnički podržao Fond otvoreno društvo BiH.