Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

QUO VADIS, UPRAVO? - PROCJENA OSTVARENOG NAPRETKA U PR...

w

QUO VADIS, UPRAVO? - Procjena ostvarenog napretka u provodjenju reforme javne uprave u Bosni I Hercegovini

50 pages, pdf
 Download Back


QUO VADIS, UPRAVO? - Procjena ostvarenog napretka u provođenju reforme javne uprave u Bosni I Hercegovini

 


Publisher: Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS), BiH

Date: 2010

Volume: 50 pages, pdfDescription

Razvoj BiH zahtijeva modernu i efikasnu javnu upravu. Jedini način da se udovolji ovom zahtjevu je reforma javne uprave i to je činjenica koja je prepoznata u gotovo svim strateškim razvojnim dokumentima Bosne i Hercegovine, poput Srednjoročne razvojne strategije BiH i BiH strategije pridruživanja Evropskoj uniji (EU) koju je svojevremeno razvila Direkcija za evropske integracije (DEI). Zašto je reforma javne uprave značajna?
O javnoj upravi se uglavnom govori kao o glomaznom, ali i rascjepkanom, aparatu koji opterećuju nejasne podjele nadležnosti i snažan uticaj političkih elita na izvršne i administrativno-tehničke funkcije javne uprave. Javna uprava se doživljava i kao spor i nepristupačan mehanizam koji nema dovoljno kapaciteta da planira svoj rad u skladu sa potrebama društva, ali ni dovoljno sposobnosti da provede ono što se uspije isplanirati. U ovakvom kontekstu, reforma javne uprave se nameće kao ključni društveni prioritet. Međutim, analizirajući politički i javni prostor u Bosni i Hercegovini ne može se zaključiti da reforma javne uprave privlači pažnju koja joj objektivno i pripada. Očigledna je potreba da se održi, ali i pojača, proces praćenja napretka reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini što i jeste zadatak ovog konkretnog istraživačkog projekta. Predmet istraživanja će biti proces reforme javne uprave, sa fokusom na ispitivanju temeljnih faktora koji će odrediti njen uspjeh: političku volju, potrebna znanja i vještine ključnih kadrova odgovornih za reformske procese i raspoloživa finansijska sredstva.