Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

IZBORI U FOKUS: (ZLO)UPOTREBE PRINCIPA GARANTIRANIH MJE...

w

Izbori u fokus: (Zlo)Upotrebe principa garantiranih mjesta: politicka participacija nacionalnih manjina BiH u lokalnim izborima 2008.

24 pages, pdf
 Download Back


Izbori u fokus: (Zlo)Upotrebe principa garantiranih mjesta: politicka participacija nacionalnih manjina BiH u lokalnim izborima 2008.


 

Publisher: Asocijacija Alumni Centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS), BiH

Date: November 2009

Volume: 24 pages, pdfDescription


Zaštita prava pripadnika nacionalnih manjina, uključujući i njihovo pravo na političku participaciju, predstavlja ustavnu obavezu Bosne i Hercegovine koja proizlazi i iz njezinog statusa članice Vijeća Europe. Međutim, obzirom da se pozitivno pravo oslanja na rezultate popisa stanovništva iz 1991. godine kao na jedini autoritativan izvor u pogledu brojnosti nacionalnih manjina, ti su podaci u velikoj mjeri nepouzdani te više ne odražavaju faktičko stanje u BiH.
Prilikom analize rezultata lokalnih izbora u BiH, održanih 2008. godine, uočeni su brojni problemi u praksi zastupanja “manjinskih” interesa. Prije svega, metodologija određivanja procentualnog učešća pripadnika nacionalnih manjina nije konzistentno razrađena, a jedan od osnovnih problema predstavlja već spomenuto pozivanje na zastarjele podatke iz popisa stanovništva. Pored toga, vlasti su u određenom broju općina svjesno kršile zakonske odredbe o izbornom pragu, te u velikoj mjeri proizvoljno proširivale opseg primjene načela tzv. pozitivne diskriminacije.
Također je uočen problem nedostatka legitimacije izabranih predstavnika, naročito onih koji su mandat osvojili sa izrazito malim brojem osvojenih glasova na izborima, kao i onih kojima nije bilo jasno koga trebaju predstavljati: samo „svoju“ nacionalnu manjinu, sve nacionalne manjine u općini, ili pak stranku koja ih je predložila. Pojava da su subjekti ovlašteni na predlaganje ovih predstavnika najčešće bili vladajuće političke stranke otvara prostor za pitanja zloupotrebe predstavnika nacionalnih manjina za stranačke potrebe.
Ova studija predlaže usvajanje jedinstvenog i preciznog načina utvrđivanja brojnosti manjina putem dodatnog empirijskog istraživanja, edukaciju predstavnika nacionalnih manjina po pitanju političke participacije i reprezentacije, te izmjenu metode određivanja subjekata koji predlažu manjinske kandidate.