Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ANALIZA POLITIKA SOCIJALNOG UKLJUCIVANJA ZENA ZRTAVA NA...

w

Analiza politika socijalnog ukljucivanja zena zrtava nasilja u porodici

92 pages, pdf
 Download Back


Analiza politika socijalnog ukljucivanja zena zrtava nasilja u porodici
Publisher: United Women Banja Luka, BiH


Date: 2012


Volume: 92 pages, pdfDescription


Studija je nastala u okviru projekta „Ka socijalnoj koheziji – uticaj na politike socijalnog uključivanja za višestruko marginalizovane grupe žena i žrtve nasilja“ koji je tokom 2011. i 2012. godine realizovao Autonomni ženski centar (Srbija) u saradnji sa partnerskim organizacijama: Centar za žene žrtve rata (Hrvatska), Udružene žene Banja Luka (BiH) i Društvo SOS telefon (Slovenija). Projekat je finansiran iz sredstava Evropske unije u sklopu regionalnog programa IPA 2009 – Civil Society Facility. Dugoročni cilj ovog projekta jeste veće učešće i veći uticaj žena u zemljama Zapadnog Balkana na procese stvaranja politika iz oblasti socijalnog uključivanja i njihovo aktivnije učešće u procesima priključivanja Evropskoj uniji. U odnosu na ciljnu grupu koja je obuhvaćena projektom, žene sa iskustvom nasilja u porodičnom kontekstu i žene iz višestruko marginalizovanih društvenih grupa, sagledavane su mogućnosti ostvarivanja prava u četiri specifične oblasti: zapošljavanje (prekvalifikacija i obrazovanje odraslih, rad i prihodi); briga o djeci (podrška roditeljstvu, izdržavanje/alimentacija, prednost pri upisu djece u vrtić i dr.); socijalno stanovanje i dostupna pravda (proširena usluga besplatne pravne pomoći – sekundarna pravna pomoć).