Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ANALIZA: POLOZAJA LGBT OSOBA U CRNOGORSKOM DRUSTVU

w

Analiza: Polozaja LGBT osoba u crnogorskom drustvu

220 pages, pdf
 Download Back


Analiza: Polozaja LGBT osoba u crnogorskom drustvuPublisher: Juventas, Montenegro

Date: 2011

Volume: 220 pages, pdfDescription


U nedostatku početnih i osnovnih indikatora vezanih za planiranje i monitoring projektnih aktivnosti, Juventas je s partnerskom organizacijom Centrom za monitoring – CEMI, članovima/icama Koalicije i brojnim eksternim saradnicima/cama uradio studiju položaja LGBT osoba u crnogorskom društvu. Studija je imala za cilj da dâ uvid u sadašnju situaciju i ponudi osnov za buduća istraživanja. Studija je sveobuhvatna i podrazumijeva:

a. Ispitivanje percepcije homoseksualnosti i prava seksualnih manjina među građanima Crne Gore starijim od 18 godina, metodom „lice u lice“ na uzorku od 1000 ispitanika

b. Ispitivanje percepcije situacije u kojoj se nalaze seksualne manjine kroz dva kruga dubinskih intervjua sa po 20 LGBT osoba

c. Ispitivanje percepcije homoseksualnosti i prava seksualnih manjina među profesionalcima/kama kroz 20 dubinskih intervjua

d. Sprovođenje analize crnogorskog institucionalnog i pravnog okvira vezanog za ljudska prava LGBT osoba

e. Monitoring štampanih medija kroz osam mjeseci.