Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

PARTNERSTVO ZA PROMJENU - PODRSKA IMPLEMENTACIJI ZAKONA...

w

Partnerstvo za promjenu - podrska implementaciji zakona o ravnopravnosti polova u BiH, izvjestaj o aktivnostima projekta za januar 2010 - juni 2011

76 pages, pdf
 Download Back


Partnerstvo za promjenu - podrska implementaciji zakona o ravnopravnosti polova u BiH, izvjestaj o aktivnostima projekta za januar 2010 - juni 2011Publisher: Helsinki Citizens' Assembly Banja Luka (hCa), BiH


Date: June 2011

Volume: 76 pages, pdf


Description


Nakon temeljitog istraživanja o primjeni zakona o ravnopravnosti polova u BiH u praksi, u periodu od 2003. do 2007. godine, aktivistkinje i aktivisti Helsinškog parlamenta građana Banjaluka, kreirali su projekat „Partnerstvo za promjenu - podrška implementaciji zakona o ravnopravnosti polova u BiH“, s ciljem da podrže eliminaciju diskriminacije nad ženama i zajedno sa partnerskim organizacijama i pojedincima / pojedinkama, podstaknu dosljednu primjenu zakona o ravnopravnosti polova u BiH i ostalih vezanih zakona. Pomenuti projekat provodi se već dvije godine, a podržane su akcije sa ciljem smanjenja diskriminacije i nasilja nad ženama, jačanja pristupa žena pravnim mehanizmima za zaštitu svojih prava, i jačanje uloge žena kao donositeljica odluka i liderica u svim oblastima javnog života. U okviru projekta „Partnerstvo za promjenu“ pokrenuli smo izradu alternativnog izvještaja zajedno sa organizacijom Prava za sve iz Sarajeva. U pisanju alternativnog izvještaja je učestvovalo 8 nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine (Žene ženama, Fondacija CURE, Budućnost Modriča, Forum Zena Bratunac, Udružene Zene, Lara Bijeljina, Prava za sve i hCa Banja Luka), uz podršku međunarodnih organizacija Care International, uniFem i Fondacije otvorenog društva.
Izvještaj je izašao iz štampe u oktobru 2010. godine, te je prezentovan široj javnosti na pres konferencijama organizovanim u Sarajevu i Banjaluci.