Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

INDIKATORI ZA PRACENJE PRAVA DJETETA

w

Indikatori za pracenje prava djeteta

116 pages, pdf
 Download Back

Indikatori za Pracenje Prava Djeteta


 

Publisher: Zdravo da ste - Banja Luka i "Snazniji glas za djecu", BiH

Date: December 2013

Volume: 116 pages, pdf

Description

Kao potpisnica Konvencije o pravima djeteta, država Bosna i Hercegovina dužna je uskladiti svoje zakone i prakse sa standardima koje postavlja Konvencija, u skladu sa svojim mogućnostima, ali i tražiti međunarodnu pomoć ako joj njene mogućnosti ne dozvoljavaju da stanje za djecu unaprijedi. Također, dužna je pratiti stanje prava djeteta i izvještavati UN Komitet o pravima djeteta o napretku i implementaciji Konvencije. Uz izvještavanje na koje se obavezala država, prakticira se i savjetuje i nezavisni monitoring prava djeteta koji služi za izradu alternativnih izvještaja, koji se podnose i razmatraju zajedno s državnim izvještajima, prema utvrđenoj dinamici.
Ova publikacija realizirana je u okviru projekta “Glas djece” NVO mreže “Snažniji glas za djecu”. Aktivnost se realizira u okviru potprojekta “Revizije Indikatora za praćenje prava djeteta za Bosnu i Hercegovinu” i predstavlja napor da se indikatori za praćenje stanja prava djeteta i implementacije Konvencije o pravima djeteta revidiraju u skladu s bosanskohercegovačkim kontekstom, relevantnim dokumentima u zemlji i iskustvom dosadašnjih monitoring aktivnosti (prvenstveno od strane nevladinih organizacija).
Mrežu čini petnaest organizacija iz Bosne i Hercegovine: Naša djeca – Sarajevo, Zdravo da ste – Banja Luka, Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih lica – Banja Luka, Budimo aktivni – Sarajevo, Naša djeca – Zenica, Zemlja djece – Tuzla, Step by Step – Sarajevo, Centar za prava djeteta – Konjic, Svjetionik – Prijedor, Sunce nam je zajedničko – Trebinje, Vesta – Tuzla, Sretni Romi – Tuzla, Fondacija lokalne demokratije – Sarajevo, Budućnost – Modriča i Sunce – Mostar.