Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

БАЛКАНСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ ВО СРЕДИНАТА НА НАТО БЕЗБЕДНОСН...

w

Балканските перспективи во средината на НАТО безбедносните предизвици

8 страни, пдф
 Download Back

 

Балканските перспективи во средината на НАТО безбедносните предизвици

Издавач: Д-р Розе Смилевски и д-р Методи Хаџи Јанев

Обем: 8 страни, пдф

Опис:

Современите безбедносни предизвици покажаа дека НАТО повеќе нема да може да се потпира единствено на воената моќ. Растегнат помеѓу сајбер нападите и пропаднатите држави, помеѓу енергетската безбедност и ,,Арабската Пролет,, , демократската транзиција и кревката безбедност во Авганистан, па се до суровата финансиска криза на лидерите во НАТО им стана јасно дека за да биде во состојба ефективно да се справуваат со современите безбедносни предизвици, на НАТО им стана јасно дека за да бидат во состојба ефективно да се справуваат со современите безбедносни предизвици, на НАТО му е потребна активна цивиилна компонента.