Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ŠTA JE INDIVIDUALNI AKCIONI

w

ŠTA JE INDIVIDUALNI AKCIONI

15 pages, pdf
 Download Back

 

ŠTA JE INDIVIDUALNI AKCIONI

Publisher: Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Volume: 15 pages, pdf

Description:

Individualni akcioni plan saradnje (IPAP) predstavlja jedan od oblika institucionalizovane bilateralne saradnje između NATO i pojedinačnih država koje učestvuju u programu Partnerstvo za mir. Ovaj program NATO podrazumeva pružanje saveta, pomoći i praktične podrške i prilagođen je individualnim potrebama zemalja koje žele da ostvare veću saradnju sa Alijansom.Učestvovanje u IPAP-u ne prejudicira bilo kakvu odluku države ili Saveza o budućem članstvu.

U okviru programa Partnerstvo za mir, u kojem Srbija učestvuje od 2006. godine, saradnju sa NATO imalo je samo Ministarstvo odbrane. Individualnim akcionim planom partnerstva saradnja je proširena i na Vladu Srbije. Ovaj plan predstavlja dokument o kom se dogovara na političkom nivou i koji usvaja Vlada, a ne međunarodni sporazum koji ratifikuje Narodna skupština. Stoga ovaj dokument, prema međunarodnom pravu, nije pravno obavezujući. Sadržaj i ciljevi IPAP-a, kao i njegova 1 namena,utvrđeni su na samitu u Pragu 2002.godine. Svaka država ga dalje sama konkretizuje, odnosno prilagođava lokalnom kontekstu u zavisnosti od svojih interesa. Prva država koja je potpisala ovaj plan bila je Gruzija 2004.godine.Nakon nje,potpisali su ga Azerbejdžan,Jermenija,Kazahstan i Moldavija.Na Zapadnom Balkanu ovom programu prve su se pridružile Crna Gora i Bosna i Hercegovina 2008. godine. Vlada Republike Srbije donela je 2 2011. godine Zaključak o pokretanju procedure izrade IPAP-a. Nakon usvajanja tekstualnog i tabelarnog dela IPAP-a između Republike Srbije i NATO, Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 14. decembra 2014. godine usvojila ovaj dokument. Konačno, ovaj dokument je usvojio i NATO 15.januara 2015.godine,čime je otpočeta saradnja u okviru IPAP-a.