Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ANALYSIS OF NATO COMPREHENSIVE CRISIS MANAGEMENT: REPUB...

w

ANALYSIS OF NATO COMPREHENSIVE CRISIS MANAGEMENT: REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF SLOVENIA

13 pages, pdf
 Download Back

 

ANALYSIS OF NATO COMPREHENSIVE CRISIS MANAGEMENT: REPUBLIC OF MACEDONIA AND REPUBLIC OF SLOVENIA

Publisher: Andrej Iliev , Aleksandar Glavinov ,Trajce Dencevski

Volume: 13 pages, pdf

Description:

Živimo u svijetu koji se brzo mijenja i izložen je neprestance novim izazovima, prijetnja i rizicima. Otvorenost suvremenih društava, kompleksnost društvenih procesa, umnažanje oblika gospodarskog i financijskog poslovanja i druge dinamične promjene u suvremenom svijetu, kao i prijetnje prirodnih i tehnoloških katastrofa traže brze prilagodbe metoda i dinamike kriznog upravljanja. To nije moguće postići bez sustavnog istraživanja i osposobljavanja svih koji su uključeni u upravljanje raznim kriznim stanjima, počevši od razine analize iskustava do anticipiranja mogućih kriznih stanja i potrebnog postupanja u takvim okolnostima, što se sve zajedno sažima u strategijama upravljanja kriznim situacijama. Stoga je povećanje stupnja pripravnosti na krizna stanja i katastrofe od iznimne važnosti za njihovu prevenciju, postupanje kad se dogode, kao i za umanjenje njihovih posljedica. Potpisivanjem bilateralnih i multilateralnih sporazuma, regionalnom suradnjom, ulaskom u NATO-savez te ulaskom u Europsku uniju Republika Hrvatska stječe sve veće mogućnosti za bolju suradnju na obrambenom i zaštitnom planu. Međutim, time je preuzela i obvezu aktivnog uključivanja u bilateralne i multilateralne suradnje u kriznom upravljanju.