Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

DOMETI I OGRANIČENJA LIBERALNIH TEORIJA MEĐUNARODNE BEZ...

w

Dometi i ograničenja liberalnih teorija međunarodne bezbednostiDometi i ograničenja liberalnih teorija međunarodne bezbednosti

15 pages, pdf
 Download Back

 

Dometi i ograničenja liberalnih teorija međunarodne bezbednosti

Publisher: Filip Ejdus

Volume: 15 pages, pdf

Descripiton:

Međunarodni poredak nikada nije bilo liberalniji nego što je danas. Uprkos krizama u koje ciklično dospeva međunarodni liberalni poredak, nikada nije bilo više demokratija u svetu, ekonomske slobode kontinuirano rastu, a međunarodne organizacije nikada nisu bile tako brojne i tako uticajne kao što su danas. Osnovno pitanje kojim se bavi ovaj tekst glasi: kako demokratija, trgovina i međunarodna saradnja utiču na međunarodnu bezbednost? Prema liberalnim teorijama međunarodnih odnosa, odgovor je nesumnjivo pozitivan: demokratija, trgovina i međunarodne organizacije smanjuju nasilje u svetskoj politici. Cilj ovog teksta je da prikaže diskusije o dometima i ograničenjima ovakvog liberalnog shvatanja međunarodne bezbednosti. U prvom delu raspravlja se o liberalnom argumentu da je demokratija dobra za mir i bezbednost u svetu. Drugi deo se bavi liberalnom tezom da su slobodna trgovina i kapitalizam povoljni za mirno rešavanje međunarodnih sporova među državama. Konačno, u poslednjem delu teksta se razmatra uloga međunarodnih organizacija u očuvanju međunarodne bezbednosti.