Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

TEORIJE BEZBEDNOSTI / SECURITY THEORIES

w

TEORIJE BEZBEDNOSTI / SECURITY THEORIES

28 pages, pdf
 Download Back

 

TEORIJE BEZBEDNOSTI / SECURITY THEORIES

Publisher:  ALEKSANDAR R. IVANOVIĆ

Volume: 28 pages, pdf

Description:

Autor se bavi razvojem bezbednosne misli u sklopu nauke o međunarodnim odnosima. Ovaj rad ima za cilj da na jednom mestu prikaže bitne aspekte razvoja, odnosno preoblikovanja bezbednosne misli kroz prikaz rasprave između teoretičara najuticajnijih pristupa teorije međunarodnih odnosa: realizma, liberalizma i kritičkih teorija. Shodno tome, u radu su prikazani osnovni stavovi i konstatacije najistaknutijih predstavnika realističkih, liberalnih i kritičkih teorija bezbednosti.

The author deals with the development of security thinking in the science of international relations. This paper aims to in one place highlight the important aspects of the development and transformation of security thinking through of the debate between theorists of the most influential approach to international relations theory: realism, liberalism and critical theory. Accordingly, this paper presents main findings and observations of the most prominent representatives of realist, liberal and critical theories of security.