Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SISTEMI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE

w

Sistemi bezbednosti Republike Srbije

23 pages, pdf
 Download Back

 

Sistemi bezbednosti Republike Srbije

Publisher: Amer Hamidović

Volume: 23 pages, pdf

Description:

Pitanje mesta i uloge bezbednosti (shvaćene kao funkcije države – društva), postavlja se kao jedno od najvažnijih pitanja opstanka i razvoja države. Iz činjenice da je država bila i ostala veoma važan činilac u organizovanju bezbednosti (do razvoja građanskog društva i jedini činilac) i da je bezbednost ustavna institucija – ona mora da poseduje odgovarajući sistem svoje organizovanosti i uređenosti. Sistem bezbednosti kao integralna delatnost svakog konkretnog društva uključuje skup činilaca i njihovih akcija u miru, vanrednim prilikama i u ratu. Svi činioci bezbednosti međusobno su povezani na osnovu jedinstvenih načela pravnog poretka zemlje. Međutim, u pokušaju određenja pojmova "nacionalna bezbednost" i "sistem nacionalne bezbednosti", mora se poći od određenja sadržaja i obima pojma bezbednost, kao funkcionalne sredine ukupnih društvenih napora usmerenih na opstanak i razvoj zajednice. Bezbednost je, u konceptualnom smislu, toliko sporna da nije moguće pronaći sporazum oko njenog značenja. Osnovni sporovi u definisanju tog pojma potiču od vrednosnih stavova, odnosno od vrednosti koje treba da se štite (fizička i imovinska sigurnost, politička nezavisnost, teritorijalni integritet, međunarodni mir i slično) i osnovnog subjekta koji je predmet zaštite (građanin pojedinac, država, međunarodna zajednica, socijalna sigurnost, ekonomski sistem, životna sredina...)