Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ZAPADNI BALKAN I EU STVARNOST I IDEOLOGIJA

w

ZAPADNI BALKAN I EU STVARNOST I IDEOLOGIJA

44 pages, pdf
 Download Back

 

 ZAPADNI BALKAN I EU STVARNOST I IDEOLOGIJA

Publisher: Vesna Stanković Pejnović

Volume: 44 pages, pdf  

Description:

Obilježje 20. stoljeća je paradoks: politički režimi tvrde da vladaju u ime masa, odnosno da su demokratski jer legitimno pripremaju teren na kojem se vlast vrši van kontrole masa, sakriveno od javnog preispitivanja. U današnjim suverenim državama, vlast je iznad zakona, te su današnji režimi uvijek više od ZAPADNI BALKAN I EU STVARNOST I IDEOLOGIJA Vesna Stanković Pejnović The reality in the approach of the Western Balkan countries toward the EU is based on the „policy of conditionality“ trough the official and legally binding requirements. In those countries, joining the European family of nations has become a new kind of ideology used to interpret and adapt reality and it is shown to citizens as a goal without alternative. Koliko istine podnosi, na koliko se istine usuđuje jedan duh? To je postajalo za mene sve više pravo mjerilo vrijednosti. Nietzsche Učini nas svojim robovima, samo nas nahrani! F. M. Dostojevski 72 MATICA, ljeto 2012. www. maticacrnogorska.me demokracije, pa upravo zbog toga i mnogo manje. Naravno, to se ne može reći za sve masovne demokratske režime koji funkcioniraju potpuno u okviru zakona, pa onda takve normalne i legalne vlasti nazivamo „građanskim državama“ jer su one podložne građanskom društvu, i to je institucija koju pretpostavljaju suvremeni teoretičari demokracije od Rawlsa do Habermasa. Pa ipak, legitimnost takvih država nije iscrpljena u njihovoj legalnosti. Zapravo, kad se raspravlja o suverenitetu, ne postoji legalna legitimnost. Današnje moderne države posjeduju nad-legalni ili pred-legalni oblik legitimiteta, te se zato danas mogu čuti pozivi na Marxovu kritiku „demokratske prevare“ u kojoj je buržoazija ljude prevarila jer ih drži u uvjerenju da je država njihov predstavnik.