Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

УЛОГАТА И ПРИДОНЕСОТ НА ЦИВИЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ НА ЕВРОПС...

w

Улогата и придонесот на цивилните способности на Европската Унија во остварувањето на европската безбедносна стратегија

250 страни, пдф
 Download Back

 

Улогата и придонесот на цивилните способности на Европската Унија во остварувањето на европската безбедносна стратегија

Издавач: Тони Ѓуроски

Обем: 250 страни, пдф

Опис:

Европската Унија во Стратегијата за безбедност - безбедна Европа во подобар свет од 2003 година - нагласува дека ЕУ треба да продолжи да ги зајакнува сопствените капацитети, со што се потврдува политичката волја и напорите на ЕУ за понатамошно инвестирање во цивилни капацитети, особено во мисиите за управување со кризи. Новата стратегија од 2016 година се базира на претходната и на искуствата од нејзиното реализирање. Глобалната стратегија на ЕУ нагласува дека е неопходно Унијата да ги подобри своите капацитети да одговорат на безбедносните закани како што се миграцијата, тероризмот, сајбер-криминалот итн. Во Советот на Европската унија има согласност дека покрај продолжувањето со цивилни мисии и воени операции, Европската унија треба да ја подобри својата способност да поттикнува цивилно-воена соработка и да ја користи Заедничката безбедносна и одбранбена политика (ЗБОП) како дел од кохерентна акција на Европската унија, која треба да вклучува и дипломатски, политички, правни, развојни, трговски и економски инструменти. Цивилните капацитети и цивилната способност претставуваат влог на ЕБОП во развојот на задачите и мисиите кои произлегуваат од потребата за кохерентен настап на Унијата во ЗНБП.