Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРИДОБИВКИТЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД УСПЕШНО СПРОВЕД...

w

ПРИДОБИВКИТЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД УСПЕШНО СПРОВЕДЕНИТЕ ЕВРО-АТЛАНТСКИ ИНТЕГРАЦИИ (ЕКОНОМСКО-ПРАВНИ АСПЕКТИ)

12 страни, пдф
 Download Back

 

ПРИДОБИВКИТЕ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ОД УСПЕШНО СПРОВЕДЕНИТЕ ЕВРО-АТЛАНТСКИ ИНТЕГРАЦИИ (ЕКОНОМСКО-ПРАВНИ АСПЕКТИ)

Издавач: Горан Коевски, Дарко Спасевски

Обем: 12 страни, пдф

Опис:  

Од стекнувањето на независноста до денес главен приоритет на Република Македонија е членство во Европската Унија и во НАТО. Во целиот период се спроведени голем број на реформи и прилагодувања со цел исполнување на критериумите за членство во овие организации. Целта на овој труд е да ја покаже користа за македонското општество и граѓаните од димензија на економско-правни придобивки.