Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ БЕЗБЕДНОСТИ

w

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ БЕЗБЕДНОСТИ

29 pages, pdf
 Download Back

 

САВРЕМЕНИ КОНЦЕПТ БЕЗБЕДНОСТИ

Publisher: Драгутин Сретовић, Мирослав Талијан, Хатиџа Бериша

Volume: 29 pages, pdf

Description:

Oчигледно је да схватање безбедности у прошлости није било исто као данас, нити ће такво бити у будућност. Док је безбедност некада подразумевала само очување живота, данас је то очување друштва, заједнице, природе и техничких система које служе човеку. Безбедност је комплексан појам око чијег дефинисања није постигнут општи консензус у друштву. Разлози за претходно наведени статус појма безбедности су многобројни. Основни разлог могуће је наћи у различитим перцепцијама тог појма, које имају различите узроке. Најчешћи проблем је одређивање обухвата појма безбедности, али постоје и разлози који су последица различитог схватања безбедности. Рад указује на проблеме дефинисања и схватања безбедности, а презентовани су и нови концепти безбедности кроз идеје Копенхашке школе студија безбедности. Такође, уочени су и класификовани изазови, ризици и претње.