Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

OSNOVE I SISTEM BEZBEDNOSTI U STRATEGIJI NACIONALNE BEZ...

w

OSNOVE I SISTEM BEZBEDNOSTI U STRATEGIJI NACIONALNE BEZBEDNOSTI

22 pages, pdf
 Download Back

 

OSNOVE I SISTEM BEZBEDNOSTI U STRATEGIJI NACIONALNE BEZBEDNOSTI

Publisher: Stanimir Đukić

Volume: 22 pages, pdf

Description:

 

Pojam ,,bezbednost“ menjao je svoje značenje kroz istoriju. Danas postoji veliki broj definicija bezbednosti, koje zavise od konteksta u kome se ovaj termin upotrebljava. U političkim naukama, a posebno u nauci o međunarodnim odnosima, bezbednost predstavlja jedan od ključnih pojmova. U radu je definisan pojam bezbednosti, odnosno različito shvatanje pojma bezbednosti (problemski pristup), kao i savremeno shvatanje pojma bezbednosti. U radu se razmatra zaštitna funkcija države i bezbednost kao atribut i funkcija države. Takođe, u radu je razmatrana klasifikacija bezbednosti, kao i teorija sistema bezbednosti, analiziranjem teorije bezbednosti i pojma i elemenata sistema bezbednosti. Svaki sistem, pa tako i sistem bezbednosti, odlikuje se svojom efikasnošću. Svaki sistem je deo većeg sistema. Svaka država formira više velikih sistema, podsistema i mikro sistema. Između njih postoje vertikalne i horizontale veze, posredstvom kojih oni funkcionišu kao globalni državni i društveni sistem. Osim toga, analiziran je sistem bezbednosti u strategiji nacionalne bezbednosti Republike Srbije, odnosno definisanje strategije nacionalne bezbednosti kao osnovnog političko-bezbednosnog dokumenta, koji oslikava spoljnu i unutrašnju politiku na polju bezbednosti, tj. njenu opredeljenost da sopstvenim sistemom bezbednosti izgrađenim na nacionalnim potencijalima i u saradnji s drugim sistemima i međunarodnim bezbednosnim organizacijama, ostvari i očuva nacionalnu bezbednost države u najširem smislu tog pojma.