Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA I NOVINARI ZAPADNOG BALK...

w

Slobodan pristup informacijama i novinari Zapadnog Balkana: KORAK NAPRED, DVA UNAZAD

26 pages, pdf
 Download Back

 

Slobodan pristup informacijama i novinari Zapadnog Balkana: KORAK NAPRED, DVA UNAZAD

Publisher: Balkan investigative reporting network

Volume: 26 pages, pdf

Description:

Izveštaj predstavlja zaključke o transparentnosti i odgovornosti vlada na Balkanu, i rangira izabrane institucije od najboljih ka najgorim po praksama u pogledu odobravanja pristupa javnim dokumentima, uglavnom novinarima. Dok se region i dalje bori u svojim naporima ka boljem upravljanju i jačem poštovanju principa transparentnosti, odgovornosti i slobodnih medija, međunarodni izveštaji ukazuju na negativan trend u poslednjih nekoliko godina. Jedan od najozbiljnijih problema predstavlja pad slobode medija i sve nepovoljniji položaj novinara u regionu. Sloboda medija, osnovna vrednost EU i kamen temeljac demokratije, iako je prioritetno reformsko područje u pristupnom programu Zapadnog Balkana EU, u regionu je i dalje ograničena. Zemlje koje nastoje da uđu u EU bore sa sistemskim nedostacima u ovoj oblasti koji zahtevaju dugoročne, održive promene. U 2017. godini povećan je broj pretnji novinarima u Srbiji putem interneta i društvenih mreža, ali i slučajeva praćenja. U 2018, situacija u regionu je ostala ista, ako ne i gora. Prema američkim organizacijama za zaštitu ljudskih prava “Freedom House”, nedostatak medijskih sloboda, korupcija i slabe institucije i dalje su veoma zastupljeni problemi širom Balkana; “Freedom House” izdvaja porast autor itarizma u Srbiji kao predmet posebne brige, a organizovani kriminal i korupciju kao najveće izazove sa kojima se suočavaju sva društva Zapadnog Balkana, sa korupcijom kao ključnom zamerkom građana i birača. Regionalna studija koju je BIRN sproveo u Srbiji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu zaključila je da su ograničeni profesionalni i tehnički kapaciteti, zajedno sa zabrinutošću za bezbednost predstavljali standardna ograničenja kada je reč o izveštavanju medija o organizovanom kriminalu i korupciji u tri zemlje regiona. Početkom 2018. u izveštaju Doma lordova Britanskog parlamenta iskazana je zabrinutost da se zemlje Zapadnog Balkana okreću autoritativnom vođstvu i nacionalističkoj politici. “Uspesi postignuti dobrom upravom i vladavinom zakona su u opasnosti da se izgube dok se zemlje u regionu okreću autoritarnom vođstvu, nacionalističkoj politici i zauzimanju države”, upozorava ovaj izveštaj. Situacija u medijima u 2019. godini ostaje u velikoj meri negativna, mada sa malim razlikama među zemljama. Prema izveštaju “Freedom House”, ocene slobode medija u gotovo svim zemljama regiona su u padu. U izveštaju za 2019, Freedom in the World 2019, status Srbije je degradiran na “delimično slobodna” pripisujući to padu nivoa demokratije u zemlji. Crna Gora je takođe strogo kritikovana. Severna Makedonija i Kosovo zabeležili su manji napredak, Bosna i Hercegovina manji pad, dok je Albanija održala svoj status “delimično slobodne” zemlje.