Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

БЕЗБЕДНОСТ, РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА И РЕФОРМИ

w

Безбедност, регионална соработка и реформи

119 страни, пдф
 Download Back


 Безбедност, регионална соработка и реформи

Издавач: Фондација Конрад Аденауер во Република Косово Факултет за безбедност – Скопје, Универзитет “Св,Климент Охридски”- Битола, Република Македонија ААБ Универзитет – Приштина, Република Косово

Обем: 119 страни, пдф

Опис:

Безбедноста на државата, вклучително и нејзините граѓани, економијата и институциите, ги опфаќа, покрај активностите на други држави, и дејствијата на насилните не-државни актери. Генерално, поимот безбедност се однесува на безбедноста на една држава од закани, како што се тероризам, војна или шпионажа.

Потенцијалните причини за национална несигурност вклучуваат активности на други држави (на пример, воен или кибер напад), насилни не-државни актери (на пример, терористички напад), организирани криминални групи, како што се нарко-картели, но и последиците од природни катастрофи (на пример, поплави, земјотреси).

Зајакнувањето на безбедноста на Косово и во Македонија позитивно ќе влијае врз нивното добро владеење и ќе има витално значење за надминување на последиците од различни вооружени конфликти во двете земји и за спречување на повторни појави на насилни инциденти и терористички акти. Безбедноста и мирот се јавни добра и општеството во целина, како и поединците во него, имаат полза од подобрувањето на безбедноста. Без неа, тие нема да успеат во воспоставувањето и оддржувањето на владеењето на правото, обезбедувањето на општествен развој и економски пораст и заштитата на нивните млади демократии.

Зајакнувањето на безбедноста на Косово и во Македонија позитивно ќе влијае врз нивното добро владеење и ќе има витално значење за надминување на последиците од различни вооружени конфликти во двете земји и за спречување на повторни појави на насилни инциденти и терористички акти. Безбедноста и мирот се јавни добра и општеството во целина, како и поединците во него, имаат полза од подобрувањето на безбедноста. Без неа, тие нема да успеат во воспоставувањето и оддржувањето на владеењето на правото, обезбедувањето на општествен развој и економски пораст и заштитата на нивните млади демократии.