Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПОЛИТИЧКА МИСЛА- РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА НА ЗАПАДЕН БАЛКАН...

w

Политичка мисла- Регионална соработка на Западен Балкан на пат кон ЕУ и НАТО

122 страни, пдф
 Download Back

 

Политичка мисла- Регионална соработка на Западен Балкан на пат кон ЕУ и НАТО

 Издравач:  Анри Боне

Обем: 122 страни, пдф

Опис:

По воениот конфлик на територијата на поранешна Југославија инцијативите на Европската Унија за воспоставување регионална соработка помеѓу поранешните југословенски република не го постигнаа посакуваниот ефект. Новосоздадените држави во регионот останаа апатични на секоја инцијатива, во која тие гледаа заживување на старите словенкси поврзувања. Првата сеопфатна стратегија на меѓународната заедница за превенција на конфликти, која обезбедуваше рамка за регионална соработка и поблиски односи за Југоисточна Европа, кој беше воспоставен непосредно по бомбардирањето на Косово во 1999 година во Келн, на иницијатива на тогашниот Министер за надворешни работи на  Сојузна Република Германија, Јошка Фишер. 

Денес јакнењето на регионаланта соработка во регионот на Западен Балкан претставува една од круцијалните заложби на сите земји во регионот и клучен фактор за воспоставување и одржување политичка стабилност, сигурност и економски просперитет. Политички гледано, заложбите на замјите од регионот на полето на регионалната сорабтка се дел од условите за пристапување кон Договорот за стабилизација и асоцијација, кон кој веќе пристапија Македонија, Хрватска, Србија и Црна Гора. Отворајќи можност на евентуална интеграција кон европските и трансатлантиските структури, што несомнено се покажа како атрактивно за земјите од Западен Бакан, процесот за стабилизација и асоцијација наложува зајакнување на релациите помеѓу владите кои се однесуваат на регионалната и слободната трговија, создавањето регионални пазари за електрична енергија и гас, развојот на транспортот, енергетиката и инфраструкутрата, унапредувањето на животната средина, техноогијата, како и прекуграничната соработка и сузбивање на корупцијата и организираниот криминал, парламентарната соработка итн.