Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРИРАЧНИК ЗА НАТО

w

Прирачник за НАТО

428 страни, пдф
 Download Back

 

Прирачник за НАТО 

Издавач: НАТО

Обем: 428 страни, пдф

Опис: 

Северноатланката алијанса (НАТО) беше формирана со потпишување на Вашингтонскиот договор во 1949 година. Со договорот, којшто е краток и јасен модел, беше поплочен патот за приспособување на Алијансата кон динамиката на меѓународната безбедност, која постојано се менува. Договорот нуди вградена флексибилност и простор за работа на проблеми, како и можност за примена на решенијата што го отсликуваат опкружувањето коешто постојано се менува.