Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

AKTIVIZMI DIXHITAL: KONCEPTE DHE MJETE; UDHËZUES PËR AN...

w

Aktivizmi Dixhital: Koncepte dhe Mjete; Udhëzues për angazhimin e komunitetit bazuar në TIK

80 pages, pdf
 Download Back

Aktivizmi Dixhital: Koncepte dhe Mjete

Udhëzues për angazhimin e komunitetit bazuar në TIK

 

Publisher: Association for equitable development Development Solutions (DeSo)

Volume: 80 pages

Date: July, 2021

Descrption

Zhvillimet teknologjike në TIK në dekadat e fundit kanë hapur rrugën për mundësi të pashembullta për shtrirje, komunikim dhe organizim. Me ofertën gjithnjë në zgjerim të mjeteve dhe formave të ndërveprimit online, të qenit i informuar me zhvillimet më të fundit teknologjike mund të shumëfishojë dhe forcojë ndikimin e punës së aktivistëve dhe organizatave të shoqërisë civile.
Qëllimi i këtij udhëzuesi është të sigurojë mbështetje për organizatat e shoqërisë civile për veprimet në komunitetit të bazuara në TIK. Udhërrëfyesi përfaqëson një mjet hyrës për OJQ -të që synojnë të zbatojnë strategjitë e TIK -ut dhe ato dixhitale në aktivitetet e tyre dhe komunikimin me grupet e synuara dhe palët e interesuara përkatëse.

Udhëzuesi është prodhuar në kuadër të projektit Forcimi i Kapaciteteve të Shoqërisë Civile për angazhimin e Komunitetit në TIK, i zbatuar nga Shoqata për zhvillim të barabartë Zgjidhe për zhvillim, dhe i mbështetur financiarisht nga Trust Ballkan për Demokracinë, një projekt i Fondit German Marshall të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.