Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

DEĞIŞEN DERS KITAPLARINDA SEKÜLERIZM VE TOPLUMSAL CINSI...

w

Değişen ders kitaplarinda sekülerizm ve toplumsal cinsiyet eşitliği araştirmasi

55 pages, pdf
 Download Back

 Değişen ders kitaplarinda sekülerizm ve toplumsal cinsiyet eşitliği araştirmasi


Publisher: Karşılaştırmalı Eğitim Derneği

Volume: 55 pages, pdf

Description

 

Türkiye eğitim sisteminde 2000’li yıllarda önemli değişiklikler yaşanmıştır. Bu değişikliklerden biri, kapsamlı bir reform ile 2004-2005 eğitim öğretim yılındaki pilot çalışma sonrası 2005-2006 eğitim öğretim yılında benimsenen ilköğretimde yapılandırmacı yaklaşımı temel alan müfredata geçiştir. 1968 yılından itibaren yürürlükte olan davranışçı müfredat ezberci ve mekanik olmakla eleştirilmiş (bkz: Çelik, 2004), yapılandırmacı müfredat olarak tanımlanan yeni müfredatın öğrenci merkezli olup öğretmeni rehber konumunda tasarladığı (Altınyelken, 2013), öğrenciyi yaparak-yaşayarak öğrenme sürecine aktif biçimde katacağı (Önal ve Kaya, 2006) öne sürülmüştür. Aynı zamanda, Milli Eğitim Bakanlığı OECD tarafından uygulanan ve PISA olarak bilinen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’nda Türkiye’nin elde ettiği düşük başarının nedenlerinden biri olarak gördüğü eski müfredatın değiştirilmesi gerektiğini savunmuştur (Gür, Çelik ve Özoğlu, 2012). Buna ek olarak bakanlık tarafından bilim ve teknolojideki gelişmelerin, küreselleşmenin ve Avrupa Birliği’ne uyum sürecinin de yapılandırmacı müfredata geçmeyi gerekli kıldığı iddia edilmiştir (Altınyelken, 2010; İnal, 2006)