Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

TÜRKIYE’DE MEDYA-İKTIDAR İLIŞKILERI SORUNLAR VE ÖNERILE...

w

Türkiye’de Medya-İktidar İlişkileri Sorunlar ve Öneriler

40 pages, pdf
 Download Back

 Türkiye’de Medya-İktidar İlişkileri   

Sorunlar ve Öneriler

 

Publisher: İstanbul Enstitüsü

 Volume: 40 pages, pdf

 Description:

Türkiye’de medya uzun yıllardır iktidarın baskısı ve medya sahipleri ile siyasetçiler arası yakın ilişkilerin sonucu oluşan otosansür ikliminin etkisi altında faaliyet göstermektedir. Medya sektörünün kâr etmeyen yapısı, pazar koşulları, devletin ekonomik alandaki büyüklüğü medya patronlarına karşı kullanacağı araçların da etkili olmasına neden olmaktadır. Medya patronlarının başka alanlardaki yatırımları nedeniyle hükümete yakın olma, eleştirel yayıncılıktan hatta habercilikten vazgeçer tutumları medyadaki otosansürün en önemli nedenlerinden biridir. Hükümeti destekleyen patronlar ihalelerle ödüllendirilirken, muhalif olanlar da cezalandırılmaktadır. Bu cezalar kimi zaman vergiler, kimi zaman ceza davaları kimi zaman da Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun yaptırımları yoluyla uygulanmaktadır. RTÜK üyelerinin siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenmesi alınan kararların da siyasi olduğu, kurumun bağımsız bir şekilde görevini yerine getirmediği eleştirilerini de beraberinde getirmektedir.