Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

VODIČ ZA PRIMJENU IZMIJENJENOG I DOPUNJENOG ZAKONA O ZA...

w

Vodič za primjenu izmijenjenog i dopunjenog Zakona o zabrani diskriminacije BiH Pregled izmjena i dopuna sa objašnjenjima i odgovorom pravosuđa BiH

62 pages, pdf
 Download Back

 

Vodič za primjenu izmijenjenog i dopunjenog Zakona o zabrani diskriminacije BiH
Pregled izmjena i dopuna sa objašnjenjima i odgovorom pravosuđa BiH


 
Publisher: Sarajevski Otvoreni Centar

Volume: 62 pages, pdf

Description:

Diskriminacija nije novi pojam u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine.
Analizirajući propise na svim nivoima vlasti, uključujući I Ustav BiH, kao i ustave nižih nivoa vlasti, može se zaključiti da je zabrana diskriminacije jedan od osnovnih principa pravnog sistema BiH. Međutim, tek su donošenjem Zakona o zabrani diskriminacije 2009. godine stvorene pretpostavke za efikasnu zaštitu od diskriminacije. Ovaj Zakon je nesporno rezultat politike uslovljavanja Evropske unije prema Bosni i Hercegovini, koja je bazirana na ključnim direktivama u oblasti nediskriminacije.