Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

DONATORSKE STRATEGIJE I PRAKSE ZA PODRŠKU CIVILNOG DRUŠ...

w

Donatorske strategije i prakse za podršku civilnog društva u Bosni i Hercegovini

16 pages, pdf
 Download Back

 

Donatorske strategije i prakse za podršku civilnog društva u Bosni i Hercegovini


 
Publisher: Balkan Civil Society Development Network 

Volume: 16 pages, pdf

Description:

Međunarodna finansijska potpora razvoju civilnog društva u zemljama Zapadnog Balkana trajala je više od dva desetljeća, u početku počinjući kao humanitarna intervencija u svjetlu raznih nasilnih konflikata u regionu postupno modulirajući fokus na prioritete demokratske konsolidacije sinkronizirane sa EU integracijama. Međutim, uprkos dugogodišnjoj interakciji između lokalnih OCD u zemljama Zapadnog Balkana i međunarodnih agencija, postoje tri velika pitanja koja su ostala previđena unutar postojećih istraživanja o razvoju civilnog društva u regiji.