Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ДА ЈА ЗАЧУВАМЕ КЛИСУРАТА ДЕМИР КАПИЈА ДАЛИ МАКЕДОНИЈА ...

w

Да ја зачуваме клисурата Демир Капија Дали Македонија е подготвена за Европа?

3 pages, pdf
 Download Back

 Да ја зачуваме клисурата Демир Капија  Дали Македонија е подготвена за Европа?

Publisher: CEE Bankwatch Network

Volume: 3 pages, pdf

Description:

Проектот Автопат Демир Капија- Смоквица беше предложен од страна на Македонската влада за финансирање преку претпристапните фондови (ИПА) како приоритетен за финансирање од страна на Европската комисија. Единствено делницата Демир Капија- Смоквица од Коридорот 10 е пат со 2 ленти, а според договорот со јужниот сосед, и долгогодишните преговори за овој коридор, за оваа делница се планира изградба на автопат од 4 ленти. Се очекува со изградбата на автопат со 4 ленти да се елиминираат сообраќајните проблеми кои се јавуваат поради стеснувањето на патот веднаш по Демир Капија. Проектот за автопатот чини 155 милиони евра. Демир Каписката клисура е карактеристика на овој регион. Клисурата на реката Вардар е заштитена со закон како споменик на природата (1960 год). Регионот околу Челевечка (Иберлиска) река е исто така заштитен во рамки на Националниот Еколошки Акционен План од 1963 година, како индивидуален животински хабитат.