Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

IZVJEŠTAJ O UČEŠĆU GRAĐANA U DONOŠENJU ODLUKA U BIH U 2...

w

Izvještaj o učešću građana u donošenju odluka u BiH u 2006.godini

37 pages, pdf
 Download Back


 

 

Izvještaj o učešću građana u donošenju odluka u BiH u 2006.godini

 


Publisher: Open Society Fund (OSF/FOD), BiH


Date: January 2007


Volume: 37 pages, pdf


Description


Cilj istraživanja jeste procjeniti stanje učešća građana u procesima donošenja odluka u BiH tokom 2006.godini, i identifikovati postojanje eventualnog napretka u prevazilaženju ranije identifikovanih prepreka efikasnom učešću građana. Na ovaj način kreiranim analizama i preporukama, doprinijeti perspektivama približavanja BiH Evropskim integracijama i jačanju vrijednosti i principa demokratskog društva.