Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

POTENCIALET EKONOMIKE NË RAJONIN QENDER

w

Potencialet Ekonomike në Rajonin Qender

64 pages, pdf
 Download BackPotencialet Ekonomike në Rajonin Qender

 

Publisher: Instituti Rinvest

Volume: 64 pages, pdf

Description

Qëllimi i këtij studimi ishte për të identifikuar, zgjedhur dhe analizuar sektorët konkurrues në Rajonin Ekonomik Qendër duke përdorur një set kriteresh, përfshirë: intensitetin punues, potencialin për investime, nivelin e vlerës së shtuar, si dhe kërkesat e tregut vendor dhe ndërkombëtar dhe presionin konkurrues. Rajoni Ekonomik Qendër përfshin këto komuna të rajonit qendror të Kosovës: Prishtinë/ Priština, Gllogovc/Glogovac, Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Obiliq/Obilić, Podujevë/Podujevo, Shtime/Štimlje, Graçanicë/Gračanica dhe Lipjan/Lipljan.