Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

PËRPUTHSHMËRIA E PRIORITETEVE TË QEVERISË QENDRORE ME A...

w

Përputhshmëria e Prioriteteve të Qeverisë Qendrore me ato të Qeverive lokale të rajonit Qendër

64 pages, pdf
 Download BackPërputhshmëria e Prioriteteve të Qeverisë Qendrore me ato të Qeverive lokale të rajonit QendërPublisher: Instituti Rinvest

Volume: 64 pages, pdf

Description

Qëllimi i këtij studimi është të identifikojë dhe vlerësojë përputhshmërinë e prioriteteve të zhvillimit rajonal (konkretisht rajonit ekonomik Qendër) dhe prioriteteve kombëtare të adresuara nga Qeveria qendrore. Identifikimi i prioriteteve të Komunave në rajonin Qendër është bërë i mundur përmes dokumenteve strategjike të hartuara nga vetë Komunat, si dhe janë mbledhur informata për prioritete kryesisht nga intervistat me zyrtarë të drejtorive të Zhvillimit Ekonomik, të Arsimit, dhe të Bujqësisë.