Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

VLERËSIMI I KORRUPSIONIT NË KOSOVË

w

Vlerësimi i Korrupsionit në Kosovë

36 pages, pdf
 Download BackVlerësimi i Korrupsionit në KosovëPublisher: Instituti Rinvest

Volume: 36 pages, pdf

Description

Të kuptuarit e ndryshimit të dinamikës së korrupsionit dhe sigurimin e informacionit të besueshëm në lidhje me të janë pjesë qendrore të një lufte të suksesshme kundër korrupsionit. Historikisht, fenomeni i korrupsionit ka qenë vështirë i menaxhueshëm, dhe domosdoshmëria e akterëve të ndryshëm të shoqërisë për të kontribuar në një luftë të përbashkët mbetet jetike. Shoqëria civile, duke qenë një prej këtyre akterëve, është një forcë e fuqishme në ngritjen e vetëdijes publike, në nxitjen e reformave të politikave, dhe në angazhimin e Qeverisë në një mision të serioz kundër korrupsionit.