Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МОНИТОРИНГ БРИФ ЗА МЕСЕЦ ЈУНИ 2016 ГОДИНА ОД СЛЕДЕЊЕТО...

w

Мониторинг бриф за месец јуни 2016 година од следењето на Поглавјето 23 - правосудство, борба против корупција и темелни права

5 pages, pdf
 Download Back

 

Мониторинг бриф за месец јуни 2016 година  од следењето на Поглавјето 23 - правосудство, борба против корупција и темелни права

Publisher: Институт за европска политика – Скопје (ЕПИ)

Volume: 5 pages, pdf

Description:

Од периодот кој беше проследен, во делот на работење на Судскиот совет на Република Македонија (ССРМ), значајно е да се истакне беше одржана средба помеѓу ССРМ и претставници на Синдикатот на УПОЗ и на Здружението на судска администрација каде што е разговарано за штрајкот на судските службеници и претставниците на судската власт, при што бил заземен ставот дека сите инволвирани страни треба да ги почитуваат одредбите од Законот за судска служба.