Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

OSNOVNI MEHANIZMI TRŽIŠTA RADA

w

Osnovni mehanizmi tržišta rada

78 pages, pdf
 Download Back


 

Osnovni mehanizmi tržišta rada
Publisher: Center for Research and Studies (GEA), BiH


Date: November 2008


Volume: 78 pages, pdf


Description


Ova publikacija predstavlja jednostavan priručnik o osnovnim mehanizmima tržišta rada i najvažnijim faktorima koji određuju njegove rezultate. Neke od tema koje su obrađene uključuju uspostavljanje ravnoteže između ponude i tražnje za radnom snagom, identifikovanje uzroka nezaposlenosti i postojanja zapošljavanja na crno. Poseban naglasak je stavljen na efekte različitih ekonomskih politika na stvaranje novog zapošl obrađene teme analizirane su kroz upotrebu klasičnog modela ponude i tražnje. Osnovni cilj jeste omogućiti čitaocu da u kratkom roku ovlada ovim jednostavnim ali korisnim alatom koji omogućava da se analiziraju efekti postojećih i budućih ekonomskih politka na tržište rada. Najvažnija prednost takvog pristupa je u tome da on pruža mogućnost primjene istog modela u analizi mnogih drugih specifičnih pitanja vezanih za tržište radakoja nisu obrađenauovoj publikaciji.