Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ПРЕДЛОГ: ДЕСЕТ ЕУ ПРИОРИТЕТИ НА НОВАТА ВЛАДА

w

Предлог: Десет ЕУ приоритети на новата влада

8 pages, pdf
 Download Back

Предлог: Десет ЕУ приоритети на новата влада 

Publisher: EPI

 

Volume: 8 pages, pdf

 

Description:

Институтот за европска политика, врз основа на своите анализи, искуства и согледувања за најургентните проблеми во процесот на интеграцијаta и перспективите за членството, го подготви документот „Десет ЕУ приоритети на новата Влада“.ЕПИ го објавува документот непосредно пред парламентарните избори. Без разлика која партија ќе победи на парламентарните избори на 5 јуни и каква коалициона влада ќе се формира, ЕУ агендата ќе биде извонредно актуелна во периодот непосредно по изборите, во време на формирањето и за функционирањето на новата влада. Приоритетите наведени во документот се предлог подложен на дискусија. Меѓутоа, тие не се „мени“ од кое може да се избира, туку се меѓусено поврзани и претставуваат „пакет аранжман“.