Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

КРЕИРАЊЕ ЈАВНИ ПОЛИТИКИ ВО ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН

w

Креирање јавни политики во земјите од Западен Балкан

12 pages, pdf
 Download Back

 

 Креирање јавни политики во земјите од Западен Балкан

 

 

Publisher: EPI

Volume: 12 pages, pdf

Description:

Шесте земји од Западен Балкан, сите аспирантки за членство во ЕУ, се наоѓаат во различни фази од процесот на интеграција во ЕУ. Карактеристиките на приодот на ЕУ кон проширувањето со земјите од Западен Балкан бараат овие земји да испорачаат конкретни, опипливи и одржливи резултати пред да станат полноправни членки. Во претходните рунди на проширувањето, ЕУ не применуваше вакви сложени механизми за да го оценува и да го следи квалитетот на спроведените реформи.