Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА: РАБОТНИ МЕСТА ВО ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ Н...

w

Компаративна анализа: работни места во термоелектрани наспроти работни места во сектори со обновливи извори и енергетска ефикасност во Македонија

23 pages, pdf
 Download Back

 Компаративна анализа: работни места во термоелектрани наспроти работни места во сектори со обновливи извори и енергетска ефикасност во Македонија

 

Publisher: ANALYTICA

Volume: 23 pages, pdf

Description:

И покрај големите вложувања, заложби и бројни студии за негативните ефекти од климатските промени нечистата енергија или енергијата која доаѓа од фосилни извори како нафта и јаглен, сеуште го држи приматот пред чистите или ОИЕ како сончевата, ветерната и итн. Иако брзо се зголемува искористувањето на ОИЕ, со усовршувањето на технологиите, отварањето на нови пазари, сепак трендот не се движи со посакуваната брзина, односно развојот не е рамномерен.