Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: ПАТОТ КОН ЕУ ИЛИ НА ПАТОТ КОН НИКАД...

w

Југоисточна Европа: Патот кон ЕУ или на Патот кон никаде? Енергетски план за 2050 година: Водич кон иднината

68 pages, pdf
 Download Back

 Југоисточна Европа: Патот кон ЕУ или на Патот кон никаде? Енергетски план за 2050 година: Водич кон иднината

 

 

Publisher: ANALYTICA

Volume: 68 pages, pdf

Description:

На денот на планетата земја 2016 година во Њујорк, сите ОН членки2 од Југоисточна Европа го потпишаа Парискиот договор. Договорот цели да се ограничи глобалната температура под 2°Ц, додека ќе се работи на тоа да се доведе под 1.5°Ц. Со потпишувањето на договорот, земјите од регионот се обврзани да почнат да ги намалуваат нивните емисии на стакленички гасови најрано што може и да ги следат највисоките амбиции кои можат да ги остварат. Најголемиот и најважниот фактор во емисиите од стакленички гасови во регионот е начинот на кој произведуваме и користиме енергија.