Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: ПАТОТ КОН ЕУ ИЛИ НА ПАТОТ КОН НИКАД...

w

Југоисточна Европа: Патот кон ЕУ или на Патот кон никаде? Енергетски план за 2050 година: техничка анализа

60 pages, pdf
 Download Back

 Југоисточна Европа: Патот кон ЕУ или на Патот кон никаде? Енергетски план за 2050 година: техничка анализа

 

Publisher: ANALYTICA

Volume: 60 pages, pdf

Description:

Со драстично намалување на цената на соларната и ветерната енергија и стареењето на постојната енергетска инфраструктура во регионот, Југоисточна Европа се соочува со избор да го следи патот кој се потпира исклучиво на нов јагленов развој, без какви било значајни напредувања кај соларната или ветерната енергија, или да напредува кон пристапувањето во ЕУ со користење на технологии за чиста енергија и мерки за енергетска ефикасност, со планирање од сега па до 2050 година. Цената на соларните панели се очекува да се намали од околу 6,6€/W во 2002 година на 0,9 €/W во 2027 година. Понатамошниот напредок во ветерната технологија и други преносни опции на обновливите извори на електрична енергија го сменија пејсажот за идните инвестиции во капацитети на новите генерации, каде што се очекува цените на ветерот да се спуштат и до 20-30% од 2038 година. СЕЕ СЕП проектот обезбеди техничка анализа која ги објаснува критичните патишта опишани во Нискокарбонскиот енергетски калкулатор за 2050 година за ЈИЕ 9, алатка за донесување одлуки која развива техничко-економски сценарија за иднината на декарбонизацијата на енергетскиот сектор во Југоисточна Европа.