Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

МРЕЖНО МЕРЕЊЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МОЖНОСТИ, ПЕРСПЕ...

w

Мрежно мерење во Република Македонија, можности, перспективи, примери - како до почиста енергија?

40 pages, pdf
 Download Back

 Мрежно мерење во Република Македонија, можности, перспективи, примери - како до почиста енергија? 

 

Publisher: ANALYTICA

Volume: 40 pages, pdf

Description:

Секторот на обновливи извори во Македонија (ОИЕ) е на самиот почеток од развојот. Освен потенцијалите кои ги нуди за добивање електрична енергија, кои не се занемраливи, тука се и можностите за економски развој и зголемувањето на работните места. Постојат многу механизми во денешно време за искористување на потенцијалот понуден од сонцето, ветерот, термалните води итн., и фокусот, освен што е ставен на нивното користење, е ставен и на осознавањето на нивната економска исплатливост.