Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

VLERËSIMI I MULTIKULTURALIZMIT NË NIVEL LOKAL NË REPUBL...

w

Vlerësimi I Multikulturalizmit në nivel lokal në Republikën e Maqedonisë

77 pages, pdf
 Download Back

 

Vlerësimi I Multikulturalizmit në nivel lokal në Republikën e Maqedonisë

 

Publisher: Association for Democratic Initiatives

Volume:77 pages, pdf

Description

Ky raport i vlerësimit është përgatitur për nevojat e projektit “Dallimet janë në modë – Promovimi i multikulturalizmit në nivel lokal” , i implementuar në kuadër të Programit IPA për mbështetje të Shoqërisë Civile dhe Mediave për vitin 2014 . Projekti realizohet nga Asociacioni për Iniciativë Demokratike (ADI) nga Gostivari në bashkëpunim me “Odën Ekonomike të Maqedonisë Verip- erëndimore” dhe Shoqatën multietnike Florence Nightingale (FN). Qëllimi kryesor i këtij aksioni është “përmirësimi i marrëdhënieve ndëretnike dhe rritja e demokracisë multikulturore lokale”.