Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

SFIDAT EKONOMIKE 2011 PLUS

w

Sfidat Ekonomike 2011 PLUS

16 pages, pdf
 Download Back

 

 Sfidat Ekonomike 2011 PLUS

 

 

Publisher: Friedrich Ebert Stifung , Prishtina

Volume: 16 pages, pdf

Description

Friedrich-Erbert-Stiftung dhe Instituti Riinvest nga Marsi 2011 fillojnë organizimin e tryezave të rrumbullakëta mujore me tematika në fushën ekonomike, sociale dhe politike në Kosovë. Produkt final i këtyre tryezave do të jetë ky Punim Udhëzues, qëllimi i së cilit është nxitja e debatit mbi çështjet ekonomike për poltikëbërësit, mediat, shoqërinë civile dhe komunitetin ndërkombëtar.