Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

BOSNA I HERCEGOVINA U KONTEKSTU PROMJENA AMERIČKE I SLA...

w

Bosna i Hercegovina u kontekstu promjena Američke i slabosti vanjske politike EU

115 pages, pdf
 Download Back

Bosna i Hercegovina u kontekstu promjena Američke i slabosti vanjske politike EU

 

 Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

 Volume: 115  pages, pdf

 Description:

„Vanjska politika je isuviše važna da bi bila prepuštena samo vladama”–ova rečenica Willy Brandta je poziv za građane i njihove organizacije da se pozabave međunarodnim odnosima i uključe u debate i procese oblikovanja javnog mnijenja i pripremanja političkih odluka koje se odnose na vanjsku politiku. Zato organizacije kao što je Friedrich Ebert Stiftung promoviraju analize, debate i izgradnju kapaciteta za vođenje vanjske politike, na osnovu širokog konsenzusa u društvu i na principima međunarodnih i globalnih odnosa. Prije nekoliko godina smo imali zadovoljstvo da budemo pozvani da podržimo grupu eksperata i državnih službenika, među kojima i iskusnih diplomata, kako bi uspostavili takozvani Diplomatski forum, koji se predstavio kao platforma za analizu i debatu o političkim izazovima u ovoj zemlji, i kao mjesto susreta za predstavnike civilnog društva, javne uprave i političkih institutcija. Na osnovu toga je 2005. formirana Vanjsko-politička inicijativa, koja predstavlja prvi „trust mozgova“ za pitanja vanjske politike u BiH.