Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

POVIJESNE PREDISPOZICIJE I AKTUELNI RAZVOJ GRAĐANSKIH A...

w

Povijesne predispozicije i aktuelni razvoj građanskih asocijacija u BiH

116 pages, pdf
 Download Back

 Povijesne predispozicije i aktuelni razvoj građanskih asocijacija u BiH

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 116 pages, pdf

Description:

Organizacije civilnog društva igraju izuzetno vaznu ulogu u zemljama čija se demokratija nalazi još uvijek u izgradnji, jer mogu dati značajan doprinos u praksi politike bliske građanima. Pored toga, grupe civilnog društva predstavljaju va`an poticaj za poboljčanje socijalne, privredne kao i društvene situacije odredenih grupa u društvu. Pri tome sa svojim kritičkim posmatranjem ne nailaze uvijek na odobrenje građana. Uprkos tome, svi odgovorni akteri jedne drzave bi trebali pozivati svoje gra|ane da se organizuju, kako bi razvili `ivahno, aktivno i ka budučnosti orijentisano društvo.