Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

PRIRUČNIK ZA FORMIRANJE I RAD VIJEČA ZAPOSLENIKA U FEDE...

w

Priručnik za formiranje i rad viječa zaposlenika u Federaciji Bosne i Hercegovine

90 pages, pdf
 Download Back

 Priručnik za formiranje i rad viječa zaposlenika u Federaciji  Bosne i Hercegovine

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 90 pages, pdf

Description:

Sudjelovanje zaposlenika u odlučivanju putem vijeća zaposlenika utemeljeno je Zakonom o radu. Odredbom člana 108. ovog zakona utvrđeno je da “zaposlenici kod poslodavca koji redovno zapošljava najmanje 15 zaposlenika, imaju pravo da formiraju vijeće zaposlenika, koje će ih zastupati kod poslodavca u zaštiti njihovih prava i interesa”. Vijeća zaposlenika bliže su uređena Zakonom o vijeću zaposlenika. Odredbom člana 2. ovog zakona utvrđeno je da “zaposlenici kod poslodavca koji ima u radnom odnosu najmanje 15 zaposlenika, osim zaposlenika u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, policiji, organima uprave i službama za upravu, imaju pravo da učestvuju u odlučivanju o pitanjima u vezi sa njihovim ekonomskim i socijalnim pravima I interesima na način i pod uvjetima propisanim ovim zakonom”. Znači, zaposlenici ne učestvuju u odlučivanju neposredno, već isključivo putem svojih izabranih predstavnika.