Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MEDIJI I JAVNO MIŠLJENJE U REPUBLICI SRPSKOJ

w

Mediji i javno mišljenje u Republici Srpskoj

222 pages, pdf
 Download Back

 

 Mediji i javno mišljenje u Republici Srpskoj


Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 222 pages, pdf


Description:

U ovoj knjizi napravljena je naućna deskripcija politickog diskursa u masovnim medijima u Republici Srpskoj. To je podrazumijevalo uocavanje i izdvajanje relevantnih ćinilaca structure politićkog diskursa: glavne medije, glavne politićke subjekte i glavne metode koje su primjenjivane u komuniciranju posredstvom masovnih medija, glavne politićke teme i naćin na koji su one pokretane upolitićkom diskursu i relevantne skupine javnosti koje presudno utiću na artikuliranje preovlaÿujuüih struja mišljenja. U prvom dijelu (Teorijsko-hipotetiþki okvir) pored razgraniþenja osnovnih pojmova, dat je prikaz glavnih rezultata istraživanja uticaja masovnih medija na javno mišljenje. Sloboda izražavanja i sloboda mišljenja uslov su postojanja javnog mnijenja. Naćin komuniciranja sa graÿanima definitivno opredjeljuje karakter vlasti i oblike politićkog ponašanja.