Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

POLITIČKO KOMUNICIRANJE

w

Političko komuniciranje

107 pages, pdf
 Download Back

 

 Političko komuniciranje

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 107 pages, pdf


Description:

Ako je 20. vijek bio vijek informatizacije, 21. je sasvim sigurno vijek komunikacije. Ali, kako uspješno komunicirati? Želimo da nas drugi razumiju, a želimo i bolje razumjeti druge. Komunikacija u porodici, sa partnerom, djecom, komunikacija sa prijateljima, kolegama i poslovnim klijentima, kupcima... Od ranih sedamdesetih godina, do danas, disciplina komunikologije znatno je sazrela. Knjige iz tih vremena bile su uglavnom usredsređene na psihološku i sociološku teoriju i istraživanja. Stil iznošenja nije bio tako razvijen kao što je to u knjigama iz ove decenije, djelimično i zato što je to bilo mlado područje. Komunikacija je sredstvo pomoću kojeg dvije ili više osoba razmjenjuju informacije i međusobno utiču na svoja mišljenja i ponašanja. Komunikacija je dakle pojam u društvenim naukama koji najuopštenije označava sveukupnost različitih oblika veza i dodira između pripadnika društva, a posebno prenošenje poruka od jedne osobe ili grupe osoba na drugu osobu ili grupe.