Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MJEŠOVITI BRAK U BIH

w

Mješoviti brak u BiH

157 pages, pdf
 Download Back

 Mješoviti brak u BiH

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 157 pages, pdf


Description:

Šta hoće politički sistem Bosne i Hercegovine, čije je pojedine ustavne odredbe Evropski sud za ljudska prava u vidu presude označio diskriminatornim zbog nemogućnosti građana/državljana Bosne i Hercegovine koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici kostitutivnih naroda da se kandiduju za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i Predsjedništvo BiH, što je u suprotnosti sa Evropskom konvencijiom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda I njezinim Protokolima?   Pomenuta presuda Evropskog suda u slučaju „Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine“ doneta je 22. decembra 2009. godine, neposredno nakon  mog povratka u Bosnu i Hercegovinu posle trinaest godina odsustva.  Čitanje presude i Ustava Bosne i Hercegovine nametalo je brojna pitanja: Kako je moguće da u ustavnom tekstu istovremeno postoje diskriminatorne odredbe suprotne Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i odredba naznačena u članu 2. Ustava Bosne i Hercegovine, prema kojoj se prava i slobode predviđene u Evropskoj konvenciji i u njenim protokolima direktno primenjuju u Bosni i Hercegovini i da ovi akti imaju prioritet nad ostalim zakonima?