Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

BALKANSKI MEDIJSKI BAROMETAR BOSNA I HERCEGOVINA 2014

w

Balkanski medijski barometar Bosna i Hercegovina 2014

73 pages, pdf
 Download Back

 

 Balkanski medijski barometar Bosna i Hercegovina 2014

 

 

Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 73 pages, pdf

Description:

Medijski barometri, program koji je koncipiran u Friedrich-Ebert Stiftung (FES), sredstva su samoprocjene za mjerenje statusa slobode izražavanja i medija u nacionalnom kontekstu. Takva procjenjivanja su provedena u mnogim zemljama Afrike od 2004. te u Aziji počevši od 2009. godine. U septembru 2011. godine započet je Balkanski medijski barometar (BMB) u Bosni i Hercegovini, kao pilot-projekt za područje jugoistočne Evrope, ali i za ostatak kontinenta. 2014. godine nastao je drugi Balkanski medijski barometar za našu zemlju, s obzirom da je prema konceptu BMB-a planirano je da se ovakve paneldiskusije ponove svake dvije do tri godine, kao što je to urađeno u drugim dijelovima svijeta i kako bi se mogao pratiti razvoj događaja tokom vremena. Skupina stručnjaka iz BiH u panelu je diskutovala i uskladila listu od 44 pokazatelja – indikatora, na temelju standardnih uputa evropskih dokumenata, većinom sačinjenih u Savjetu Evrope. Ovaj pristup radu, utemeljen na domaćim principima, ima za cilj davanje većeg značaja vrijednosnim ocjenama, kao i omogućavanje grupacijama građanskog društva te medijskim aktivistima u mnogim zemljama da svoje nalaze vrednuju i mjere direktno prema deklaracijama i dokumentima koje su usvojile i prihvatile njihove vlade.