Skip Navigation LinksCSL home > Library > Document

MEMORIZACIJA RATNIH DOGAĐAJA PUTEM NARATIVA I NJEN UTJE...

w

Memorizacija ratnih događaja putem narativa i njen utjecaj na polarizaciju stanovništva u sukobima Hrvata i Muslimana (Bošnjaka) u Hercegovini

51 pages, pdf
 Download Back

Memorizacija ratnih događaja putem narativa i njen utjecaj na polarizaciju stanovništva u sukobima Hrvata i Muslimana (Bošnjaka) u Hercegovini


Publisher: Friedrich Ebert Stiftung  BiH

Volume: 51 pages, pdf

Description:

Glavni cilj ovog istraživanja je da se na tri primjera (događaja) iz perioda 1992-1995. godine pokuša što bolje objasniti utjecaj narativa na memorizaciju ratnih događaja hrvatsko-muslimanskih (bošnjačkih) sukoba, kao i polarizaciju građana uslijed njih. Tema je više nego kompleksna i osjetljiva, pa je tako od velike važnosti način pristupa radu kao i metode koje će biti korištene za pisanje ovog rada. Kako je jedan od ciljeva rada osvijetliti događaje iz prošlosti, te prikazati kako različit smjer politike utječe na njihovu memorizaciju, pokušat ćemo drugim pristupom problematici, koliko je to moguće, neutralizirati naboje stvorene memorizacijom ratnih događaja putem narativa. Upravo zbog toga važno je imati jedan potpuno drugačiji pristup gledanja na te narative.